Wybierz kategorię
Gadżety szkoleniowe
Narzędzia i wyposażenie
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Regulamin sklepu.

Regulamin Sklepu Internetowego DlaSzkoleniowca.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Dla Szkoleniowca.pl jest Grupa Trenerska Skills Designers Maciej Chabowski, Maciej Michalak S.C. z siedzibą przy ulicy Węgierskiej 7/32 w Bydgoszczy, NIP: 953-257-26-58.

 2. Zamówień w sklepie www.dlaszkoleniowca.pl dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

 3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie www.dlaszkoleniowca.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu w celu zrealizowania zamówienia.

 4. Sklep Internetowy www.dlaszkoleniowca.pl prowadzi sprzedaż produktów w oparciu o umowę sprzedaży, której integralną część stanowi regulamin.

 5. Cena produktu określona jest w opisie produktu.

 6. Cena nie zawiera kosztów przesyłki zamówionego towaru do Klienta.

§2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.dlaszkoleniowca.pl można składać poprzez:

 • złożenie zamówienia w sklepie internetowym na stronie www.dlaszkoleniowca.pl

 • przesłanie e-maila z zamówieniem na adres: sklep@dlaszkoleniowca.pl.

  W przypadku składania zamówienia na adres e-mailowy konieczne jest podanie dokładnej nazwy i ilości zamawianych produktów, sposobu ich dostarczenia, formy płatności oraz danych adresowych zamawiającego wraz z numerem telefonu.

2. Zamówienia bez danych adresowych umożliwiających kontakt mailowy lub telefoniczny nie będą realizowane.

3. Złożenie Zamówienia jest możliwe po akceptacji Regulaminu przez Klienta.

4. Składanie Zamówień możliwe jest 24 h/dobę, za wyłączeniem czasu w którym realizowane są czynności serwisowe.

5. W terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji albo informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z uzasadnieniem.

6. Klient może uzyskać informacje na temat realizacji zamówienia pod numerem telefonu 501-680-746 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@dlaszkoleniowca.pl

§3 Zmiana lub anulowanie zamówienia

1. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest w terminie 24 godzin od daty złożenia Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Właścicielem sklepu pod numerem telefonu: 501-680-746.

2. Jeżeli zamówienie zostało przekazane do realizacji, nie może zostać anulowane.

3. Zamówienie uważa się za przekazane do realizacji po wysłaniu przez Właściciela sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na adres mailowy wskazany przez Klienta w zamówieniu.

4. Informacja o anulowaniu lub odmowie anulowania zamówienia zostanie przekazana Klientowi na adres e-mailowy podany podczas składania zamówienia.

5. Z możliwości anulowania zamówienia wyłączone są działy: Ćwiczenia szkoleniowe oraz Scenariusze i studia przypadków.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia zależne jest od wskazanego przez Klienta sposobu płatności:

  • w przypadku płatności przelewem na konto realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należności na konto bankowe Grupy Trenerskiej Skills Designers Maciej Chabowski, Maciej Michalak S.C.;

  • w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu www.payu.pl realizacja zamówienia rozpoczyna się po zatwierdzeniu transakcji przez operatora serwisu www.payu.pl;

  • w przypadku uiszczenia należności za przesyłkę za pobraniem (pobranie przez Pocztę Polską) realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

§5 Koszty wysyłki

 1. Koszt wysyłki jednego zamówionego towaru za potwierdzeniem odbioru wynosi maksymalnie 18,90 zł, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej. Szczegółowy cennik zawarty jest na poniższej stronie internetowej: http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm

 1. Wysokość opłaty za przesyłkę uzależniona jest od wagi (wyrażonej w kilogramach) oraz rozmiarów (wyrażonej w centymetrach) przesyłki.

§ 6 Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia (przygotowania zamówionego produktu oraz przygotowania paczki do wysłania) wynosi do 5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia liczony jest w następujący sposób:

  • w przypadku przesyłki za pobraniem od następnego dnia po złożeniu zamówienia

  • w przypadku przelewu elektronicznego od następnego dnia po zaksięgowaniu kwoty wynikającej z zamówienia na koncie Właściciela Sklepu

 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie, że w przypadku braku zamawianego towaru czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni roboczych. W przypadku wydłużonego czasu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Właściciela sklepu. Ponadto kupujący będzie miał możliwość odstąpienia od umowy.

§7 Czas dostawy towaru

 1. Przesyłki wysyłane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 2. Czas dostarczenia przesyłki do Klienta wynosi do 3 dni roboczych.

 3. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru po jego nadaniu w placówce pocztowej.

§8 Zwroty

 1. Klientowi przysługuje prawo do zrezygnowania z zamówionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient nie musi podawać powodu rezygnacji z zamówienia.

 2. Zwracany towar należy odesłać na adres Właściciela sklepu: Węgierska 7/32, 85-858 Bydgoszcz.

 3. Zwrot zakupionego towaru możliwy jest tylko jeśli towar nie został uszkodzony ani nie był używany. W przypadku braku spełnienia powyższych warunków Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu.

 4. Kwota wynikająca z dostarczenia towaru do Klienta nie podlega zwrotowi.

 5. W przypadku zwrotu towaru Klient zobowiązany jest to odesłania go do Właściciela sklepu na własny koszt.

§9 Reklamacje

 1. W przypadku wad w zamówionym produkcie należy skontaktować się z Właścicielem sklepu w celu wyjaśnienia problemu.

 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

  • wad fabrycznych,

  • niezgodności Produktu z zamówieniem

 3. Podstawą uwzględniania reklamacji jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu.

 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie, że produkty otrzymane przez Klienta mogą różnić się od tych oglądanych na stronach internetowych sklepu w zakresie nasycenia barwami. Różnica ta może wynikać z różnych ustawień monitora, ekranu komputera u Klienta. Tego typu różnice nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

 5. Ryzyko uszkodzenia zwracanego Produktu podczas transportu ponosi Klient.

 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta wszelkie koszty pokrywa Klient.

 7. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi do 21 dni roboczych. Czas ten liczony jest od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu przesyłki zawierającej reklamowany towar.

 8. Wymienione lub naprawione towary będą odesłane na koszt Właściciela sklepu przesyłką pocztową lub kurierską na adres Klienta wskazany w formularzu reklamacji.

 

§10 Dane osobowe

 1. Zbierane od Klientów sklepu dane teleadresowe wykorzystywane są do realizacji zamówienia oraz do  przesyłania informacji na temat promocji i innych aktualności dotyczących sklepu. Dame nie są udostępniane osobom trzecim. W dowolnym momencie Klient może poprosić o wgląd do swoich danych lub o ich usunięcie.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie.

 3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Grupy Trenerskiej Skills Designers Maciej Chabowski, Maciej Michalak S.C.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane